butterfly flying

За нас

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА НАС:

ДГ „Звънче“- гр. Луковит е общинско детско заведение за възпитание и обучение на деца от 3 до 7 години. Тя се намира в  квартал „Чукара”. Сградата  е самостоятелна, просторна, разположена в голям двор. Отваря врати преди 59 години в далечната 1960 година. Обновена през лятото на 2013 г. През годините ДГ ”Звънче” успява  да съхрани богатите традиции на предучилищното възпитание, да създаде свой облик и  да се превърне в част от живота на град Луковит.

В момента се посещава от 101  деца, които са разпределени в четири групи по възрастов признак. ДГ ”Звънче” разполага :

 • Просторни и обновени занимални и спални, всяка със собствен облик и интериор;
 • Цветни кътове за игра на децата;
 • Самостоятелен кухненски блок;
 • Методичен кабинет;
 • Голям двор  с две нови площадки – с ударополагащи плочи и нови уреди и съоръжения(2016 и 2019 г.);
 • нарисувани образователни игри на двора в детската градина(2019 г.)
 • Еко-кът с 4 зони-за обучение, труд, развлечение и за игри.

ДГ „Звънче” е детско заведение с утвърдени традиции, с богат опит, с педагози, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя във възпитателно-образователния процес – да бъде не просто източник на информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения, които да помогнат на детето в бъдещото му личностно развитие.

ВИЗИЯ НА ДГ: 

Да превърнем ДГ ”Звънче”  в най-желаното, предпочитано  и любимо място за децата и родителите от нашия град, лидер в община Луковит, като се утвърди  като модерно, достъпно, качествено, иновативно, европейско детско заведение, в което професионалисти  възпитават и обучават децата на нашия град, бъдещето на България.

МИСИЯ НА ДГ:

Осигуряване на качествено и достъпно образование, което успешно съчетава националните традиции с европейското измерение и е насочено към развитие на индивидуалните способности на всеки гражданин на България, като знаещ, мотивиран и способен на житейска и професионална реализация. Влагане на максимални усилия за удовлетворяване нуждите и изискванията на деца, родители и общество.

МОТО: “НИЕ ИСКАМЕ НАЙ-ДОБРОТО ЗА ДЕЦАТА, НЕКА ГО ПОСТИГНЕМ ЗАЕДНО“

НАШИЯТ ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ: Да съхраним уникалността на децата.

Какво ще намерят родителите в ДГ „Звънче“:

 • Обучение, базирано на компетентност, с акцент върху потенциала;
 • Възпитаване в духа на българските ценности и традиции;
 • Иновативност и непрекъснато усъвършенстване;
 • Сътрудничество с родители, общественици и партньори;
 • Превръщане на детската градина в обществено значима институция;
 • Стремеж към идентичност.

  Какво ще намери детето в ДГ „Звънче“?:

 • неповторим ден;
 • уютна детска среда-децата пеят, играят, рисуват, танцуват….
 • обучение и възпитание чрез игри;
 • учител-приятел, партньор, слушател..
 • много приятели;
 • празници,  развлечения, театри..