butterfly flying

Спонсори и приятели

Обява

ЗАПОВЕД ЗАЯВИТЕЛ

ВАЖНО!!!

ОБЯВЛЕНИЕ – ПРОЦЕДУРА ЗА УЧИЛИЩЕН ПЛОД И УЧИЛИЩНО МЛЯКО 

БЛАГОДАРИМ

за щедростта,

на нашите спонсори, които  ни помагат в

името на най-святото: ДЕЦАТА!