butterfly flying

Символи на ДГ

ХИМН 

НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

1. Звънят звънчета весели, игриви

и слушат ги /2 хора и цветя.

Това деца са умни и красиви

  и раснат те, раснат в любов и доброта.

 

Пр. В градина “Звънче” те играят,

рисуват и пеят при нас

  и цифри и буквички знаят,

    и приказки слушат в захлас.

 

2. С приятелите верни в игрите

      те раснат /2 задружни и добри,

      не са им чужди даже и белите,

       но знаят те, знаят думата “прости”.

 

Пр. Звънете, звънете звънчета

        в детска градина “Звънче”

и спомен за нея пазете

    във своето детско сърце.

 

 

ЗНАМЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА