butterfly flying

Дневен режим

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Ж  И  М

 

06.30 – 8.15 - прием на децата

8.15 – 8.30 - утринно раздвижване

8.30 – 9.00/9.15 - закуска

9.00/9.25 – 10.00 - педагогически ситуации

10.00 – 10.30 - подкрепителна закуска, тоалет

10.30 – 11.30/12.00 - педагогическа ситуация/Трета и Четвърта ПВГ/, игри, разходки, дейност по избор, дейност извън ДОС – английски език, карате/

11.30/12.30 – 12.30/13.00 - обяд

12.30 – 15.20 - подготовка за сън, сън

15.20 – 15.45 - закуска

15.45 – 16.15 - педагогически ситуации 

16.15 – 18.30 - игри,  разходки, дейност по избор, дейност извън ДОС – английски език, карате/ и изпращане на децата